THỜI KHOÁ BIỂU

Lựa chọn và theo dõi các lớp tập luyện phù hợp với thời gian biểu của bạn

Studio Ông Ích Khiêm

06:45 - 07:45
Nguyệt Minh
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc
07:00 - 08:00
Ngọc Diễm
Còn 5 vị trí trống
Kết thúc
08:00 - 09:00
Nguyệt Minh
Còn 4 vị trí trống
Kết thúc
08:30 - 09:30
Ngọc Diễm
Còn 4 vị trí chờ
Kết thúc
09:30 - 10:30
Nguyệt Minh
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc
10:30 - 11:30
Yến Nhi
Còn 6 vị trí trống
Kết thúc
15:45 - 16:45
Yến Nhi
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc
16:00 - 17:00
Ánh Dương
Còn 2 vị trí trống
Kết thúc
17:00 - 18:00
Yến Nhi
Còn 2 vị trí trống
Kết thúc
17:30 - 18:30
Ánh Dương
Còn 4 vị trí chờ
Kết thúc
18:00 - 19:00
Anh Thư
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc
18:15 - 19:15
Yến Nhi
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc
18:30 - 19:30
Ánh Dương
Còn 4 vị trí chờ
Kết thúc
19:00 - 20:00
Anh Thư
Còn 1 vị trí trống
Kết thúc
19:15 - 20:15
Yến Nhi
Còn 5 vị trí trống
Kết thúc

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Contact Me on Zalo