Các gói tập luyện

Lựa chọn gói tập luyện phù hợp với nhu cầu, địa điểm và ngân sách của bạn

PT 3 buổi

4,800,000đ

1,600,000đ/buổi

Hạn sử dụng 1 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

PT 7 buổi

10,500,000đ

1,500,000đ/buổi

Hạn sử dụng 2 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

PT 12 buổi

16,800,000đ

1,400,000đ/buổi

Hạn sử dụng 4 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

PT 24 buổi

31,200,000đ

1,300,000đ/buổi

Hạn sử dụng 8 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

PT 36 buổi

43,200,000đ

1,200,000đ/buổi

Hạn sử dụng 10 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

PT 72 buổi

79,200,000đ

1,100,000đ/buổi

Hạn sử dụng 15 tháng

Phù hợp mục tiêu cá nhân

Tập với máy Pilates chuyên dụng

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

Gói tập lớp 1 buổi

500,000đ

500,000đ/buổi

Trải nghiệm dịch vụ

Dành cho người bận rộn

Có kiến thức về Pilates

Chi phí thấp

 

 

GÓI TẬP LỚP 10 BUỔI KÈM 1 BUỔI PT 1-1

4,320,000đ

432,000đ/buổi

KÈM 1 BUỔI PT 1-1 trị giá 1.800.000đ

Hạn sử dụng 2 tháng

Thời gian tập linh hoạt

Huấn luyện viên chuyên nghiệp

GÓI TẬP LỚP 20 BUỔI KÈM 2 BUỔI PT 1-1

6,240,000đ

312,000đ/buổi

KÈM 2 BUỔI PT 1-1 trị giá 3.600.000đ

Hạn sử dụng 4 tháng

Chi phí hợp lý

Chủ động thời gian

GÓI TẬP LỚP 30 BUỔI KÈM 3 BUỔI PT 1-1

8,280,000đ

276,000đ/buổi

KÈM 3 BUỔI PT 1-1 trị giá 4.800.000đ

Hạn sử dụng 6 tháng

Thời gian tập linh hoạt

Cải thiện vóc dáng

GÓI TẬP LỚP 60 BUỔI KÈM 6 BUỔI PT 1-1

12,960,000đ

216,000đ/buổi

KÈM 6 BUỔI PT 1-1 trị giá 9.000.000đ

Hạn sử dụng 8 tháng

Điều chỉnh tư thế

Chi phí hợp lý

GÓI TẬP LỚP 90 BUỔI KÈM 9 BUỔI PT 1-1

16,960,000đ

188,000đ/buổi

KÈM 9 BUỔI PT 1-1 trị giá 12.600.000đ

Hạn sử dụng 11 tháng

Duy trì cân bằng cơ

Huấn luyện viên kinh nghiệm

GÓI TẬP LỚP 120 BUỔI KÈM 12 BUỔI PT 1-1

19,440,000đ

162,000đ/buổi

KÈM 12 BUỔI PT 1-1 trị giá 16.800.000đ

Hạn sử dụng 15 tháng

Tiết kiệm chi phí

Duy trì tập luyện

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Contact Me on Zalo