Thời khóa biểu

Studio CMT8

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
9:00 - 10:00
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book
8:00 - 9:00
Reformer LV1
Quỳnh Trang
13
10
book

Studio Trần Hưng Đạo

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
09:30 - 10:30
Reformer LV1
Phương Thị
13
7
book
08:30 - 09:30
Reformer LV1
Phương Thị
13
7
book

Studio Lê Đại Hành

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
Chưa có lớp học nào cho ngày hôm nay.

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay