Khai báo y tế

Khuyến cáo: Hội viên khai báo trung thực và chấp hành việc khai báo nghiêm theo quy định của pháp luật

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Mã số hội viên

Trong vòng 14 ngày, Anh/Chị có đến quốc gia/ vùng lãnh thổ nào (có thể đi qua nhiều quốc gia):

Trong vòng 14 ngày qua có xuất hiện ít nhất một trong dấu hiệu sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi không:

Trong vòng 14 ngày có tiếp xúc với

Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh COVID-19

Người từ nước có bệnh COVID-19

Người có biểu hiện (Sốt, ho , khó thở, viêm phổi)

Bạn đã tiêm vaccine chưa?

Trường hợp đã khỏi bệnh, vui lòng tải giấy, tờ chứng nhận hoàn thành cách ly, khỏi bệnh từ cơ quan nhà nước đính kèm bên dưới

Tải lên giấy xác nhận tiêm chủng vaccine

Studio tập

Ghi chú

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay