THỜI KHOÁ BIỂU

Lựa chọn và theo dõi các lớp tập luyện phù hợp với thời gian biểu của bạn

Studio Nguyễn Trọng Tuyển

06:45 - 07:45
Công Thành
Còn 5 vị trí trống
Kết thúc
08:30 - 09:30
Công Thành
Còn 7 vị trí trống
Kết thúc
09:30 - 10:30
Công Thành
Còn 5 vị trí trống
Kết thúc
16:30 - 17:30
Công Thành
Còn 4 vị trí trống
Kết thúc
17:00 - 18:00
Linh Đan
Còn 6 vị trí trống
Kết thúc
18:15 - 19:15
Công Thành
Còn 4 vị trí trống
Kết thúc
18:15 - 19:15
Linh Đan
Còn 8 vị trí trống
Kết thúc
19:15 - 20:15
Linh Đan
Còn 3 vị trí trống
Kết thúc

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates

Contact Me on Zalo