Các gói tập luyện

Gói tập lớp 36 buổi

Về gói tập


Bạn đã có những trải nghiệm cơ bản về Pilates và muốn cải thiện kỹ thuật, tính linh hoạt và sự tập trung sâu hơn thì sẽ cần thời gian tập luyện lâu dài. Gói tập 36 buổi là gói best seller tại Top Pilates, phù hợp cho bất kì ai với chi phí hợp lý nhất.

Tiết kiệm chi phí

Tập Pilates với máy chuyên dụng

Có nền tảng sức khỏe

Huấn luyện viên theo lớp 

Những gói tập tương tự

Đăng kí thành viên ngay

Đăng kí làm thành viên để tập và trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất tại Top Pilates