Thời khóa biểu

Studio CMT8

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
08:30 - 09:30
Box or Ball Flow
Đăng Sơn
11
11
book
09:30 - 10:30
Box or Ball Flow
Cát Chi
11
11
book
12:00 - 13:00
Box or Ball Flow
Cát Chi
11
11
book
17:30 - 18:30
Box or Ball Flow
Cát Chi
11
11
book
18:00 - 19:00
Box or Ball Flow
Đăng Sơn
11
11
book

Studio Lê Đại Hành

Giờ học Lớp học Giáo viên Số lượng học viên Slot
07:00 - 08:00
Box or Ball Flow
Phương Thị
11
11
book
08:30 - 09:30
Box or Ball Flow
Phương Thị
11
11
book
16:30 - 17:30
Box or Ball Flow
Phương Thị
11
11
book

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay