Các gói tập luyện Các gói tập luyện

Các gói tập luyện

GIỚI THIỆU CÁC GÓI TẬP LUYỆN TẠI TOP PILATES

Lựa chọn gói tập luyện phù hợp với nhu cầu, địa điểm và ngân sách của bạn

Gói tập lớp 12 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo lớp

Thời hạn sử dụng 2 tháng

 

Gói tập lớp 24 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

Thời hạn sử dụng 4 tháng

Gói tập lớp 36 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

Thời hạn sử dụng 6 tháng

Gói tập lớp 72 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

Thời hạn sử dụng 8 tháng

 

Gói tập lớp 144 buổi

Phù hợp cho bất kì ai
Chi phí hợp lý
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn
Huấn luyện viên theo nhóm

 

Gói tập 1 buổi

<span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: " open="" sans",="" "nunito="" calibri,="" tahoma,="" helvetica,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" text-align:="" center;"="">Phù hợp cho bất kì ai
Thời gian linh hoạt cho người bận rộn


Huấn luyện viên theo lớp

Bạn đã sẵn sàng cho việc thay đổi bản thân bằng Pilates ?

Đăng ký tập ngay hôm nay